Program: MBSR / IMP

Prijavnina

Plačilo prijavnine (poleg izpolnjene prijavnice) zagotavlja mesto na skupini izbranega programa.
Prijavnine ne vračamo, lahko pa jo, v primeru nezmožnosti udeležbe, uporabite za druge storitve SATI centra (v roku 180 dni od odpovedi udeležbe).
V primeru, da program ni izveden, se prijavnina na željo kupca vrne ali prenese na naslednji termin/e oz. druge storitve SATI centra.

Tečajnina

Preostanek tečajnine se poravna najkasneje na dan začetka tečaja (v gotovini na tečaju ali pred tem na TRR).

V primeru zahteve po vračilu plačane tečajnine, zaradi razloga na strani kupca, se od plačane tečajnine odšteje:

– 50 EUR prijavnine,
– 20 EUR administrativnih stroškov,
– 35 EUR za vsako srečanje, ki je bilo izvedeno do prejemka zahteve po vračilu.

V primeru, da je bila tečajnina poravnana z darilnim bonom, se izda nov darilni bon v znesku iz prejšnjega odstavka.

V primeru nezmožnosti trenutne (nadaljnje) udeležbe na programu zaradi višje sile (zdravniško potrdilo), se kupcu omogoči enkraten (1x) prenos kupnine in možnost udeležbe na prihodnjem terminu v obdobju 12-ih mesecev od začetka obiskovanega programa.

Neizvedba programa

V primeru, da ne pride do izvedbe programa, se na željo kupca vrne celotno plačilo oz. se le ta prenese na naslednji termin ali druge storitve SATI centra.

Potrdilo o udeležbi

Potrdilo o udeležbi prejmejo le udeleženci, ki so bili prisotni na vseh srečanjih programa v celoti.

 

Za dodatna pojasnila ali informacije smo na voljo tukaj.