Vračilo kupnine (MBSR / IMP)


V primeru zahteve po vračilu plačane tečajnine za program MBSR oziroma IMP, zaradi razloga na strani kupca, se od plačane tečajnine odšteje:

– 50 EUR prijavnine,

– 20 EUR administrativnih stroškov,

– 31,25 EUR za vsako srečanje, ki je bilo izvedeno do prejemka zahteve po vračilu.


V primeru, da ne pride do izvedbe programa, se na željo kupca vrne celotno plačilo oz. se le ta prenese na naslednji termin.

V primeru nezmožnosti trenutne (nadaljnje) udeležbe na programu zaradi višje sile (zdravniško potrdilo), se kupcu omogoči enkratni prenos kupnine in možnost udeležbe na prihodnjih terminih v obdobju 365 dni.

V primeru, da je bila tečajnina poravnana z darilnim bonom, denarja ne vračamo. Izda se nov darilni bon v znesku iz prvega odstavka.


Za dodatna pojasnila ali informacije smo na voljo tukaj.