Programi

Čuječnost na delovnem mestu

Programi čuječnosti za organizacije so namenjeni spoznavanju in sistematični uvedbi čuječnosti v podjetja in organizacije.

Dober prvi stik podjetja s čuječnostjo je običajno UVODNA DELAVNICA, ki ji lahko sledijo tudi bolj obsežni treningi čuječnosti npr. v obliki  PRILAGOJENE OSEM-TEDENSKE MBSR delavnice.

Vodstvenim kadrom in delovnim skupinam lahko ponudimo individualne oz. prilagojene programe.

Čuječnost na delovnem mestu

Uvodna delavnica

Uvodne delavnice so eden najbolj učinkovitih načinov prve izkušnje s čuječnostjo in potencialnimi učinki vadbe le-te. So različnih dolžin, od 90 min do celodnevne delavnice ali rezidenčnih večdnevnih. Namenjene so vsem velikostim skupin.

Okvirna vsebina: predstavitev čuječnosti; predstavitev nekaterih znanstvenih raziskav, ki kažejo na njeno učinkovitost; prvi stik z nekaterimi vajami, ki prikažejo praktičnost in uporabnost čuječnosti na delovnem mestu. Večji del delavnice je praktičen!

Prilagojen trening čuječnosti

PRILAGOJENE (krajša srečanja, krajša vadba doma, specifike vaše organizacje) OSEM-TEDENSKE MBSR delavnice so običajno namenjene celovitemu obvladovanju stresa in izboljšanju počutja in zdravja zaposlenih ter učinkovitejši samo-regulaciji in komunikaciji. 

Vodstvenim kadrom in delovnim skupinam lahko ponudimo individualne oz. prilagojene programe čuječnosti na delovnem mestu.

Vadba čuječnosti je preprosta in močna vadba za treniranje pozornosti. Raziskave kažejo, da je zelo učinkovita pri zmanjševanju stresa in anksioznosti, ter prinaša polno pomembnih koristi za zaposlene.

Trening čuječnosti za podjetja je vložek v znižanje stroškov zdravstvene oskrbe in odsotnosti z dela, ki so povezani s posledicami stresa, kot tudi prispevek k izboljšanju zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih.

Številne raziskave so pokazale, da se posamezniki s treningom čuječnosti naučijo aktivno vplivati na svoje psiho-fizično počutje, kar ima za podjetja med drugim naslednje pozitivne učinke:

– Znižanje stroškov zaradi odsotnosti z dela in fluktuacije zaposlenih. 
– Izboljšanje koncentracije, spomina in učnih sposobnosti.
– Večja produktivnost in zadovoljstvo pri delu.
– Hitrejše okrevanje in večja odpornost na negativna umska stanja.
– Izboljšani odnosi med zaposlenimi in s strankami.